ทบ. โร่แจง "ขบวนรถไฟขนอาวุธ" เข้ากรุง หลังแชร์ว่อนโลกออนไลน์

 ทบ. โร่แจง "ขบวนรถไฟขนอาวุธ" เข้ากรุง หลังแชร์ว่อนโลกออนไลน์ 


ใหม่กว่า เก่ากว่า