ซื้อเรือดำน้ำ เลื่อนไปก่อนได้หรือไม่? เพราะถ้าพิจารณาเลื่อนการซื้อออกไปก่อน เงินจำนวนเดียวกันนี้จะเยียวยาประชาชนได้

  


ใหม่กว่า เก่ากว่า