การต่อยเป็นการออกกำลังกาย สามารถลดงบประมาณ สปสช.ได้ เป็นการดูแลสุขภาพ สมาชิกรัฐสภา ในภาวะที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้ปี 63 ลดลงไป 2.14 ส.ลบ #ต่อยเพื่อสุขภาพ

  


ใหม่กว่า เก่ากว่า