คลัง แจงปมถังแตก ต้องขอกู้เพิ่ม 2.1แสนล้าน ยันเงินคงคลังยังพอใช้!

  

 

ใหม่กว่า เก่ากว่า